Psykologipalvelut

Psykologin keskustelutuki

Psykologipalvelu Näkymä tarjoaa keskustelutukea erilaisissa elämäntilanteissa niin aikuisille, nuorille kuin lapsille. Lähtökohtana on utelias kuuntelu rauhallisessa, lämpimässä ilmapiirissä ja erilaisten näkökulmien tarkastelu yhteistyössä asiakkaan kanssa. Joskus yhteistyöhön lähteminen vaatii vetoapua, jolloin voidaan hyödyntää esimerkiksi haastattelua tai pieniä tehtäviä ja harjoitteita, lasten kanssa leikkiä. Lähtökohtana Näkymässä pidetään kuitenkin aina asiakkaan toiveita ja tarpeita. Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi lähtökohdat Näkymään hakeutumiselle sekä toiveet ja edellytykset työskentelylle. Lisätapaamisista sovitaan tilanteen mukaan.

Lasten ja nuorten keskustelutuen laadukkaaseen toteuttamiseen liittyy monia huomioitavia seikkoja. Näkymässä lasten ja nuorten oman kokemusmaailman ymmärtäminen on lähtökohtana toimivalle yhteistyösuhteelle. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää vanhempien läsnäolo usein on etenkin yhteistyöpolun alussa. Myös nuorten kohdalla vanhempien merkitys on lähes poikkeuksetta suuri ja tilanteen mukaan pyritään löytämään nuorelle sopiva tapa pitää vanhemmat mukana työskentelyssä.

Psykologipalvelu Näkymä Psykologin palvelut meriheinä

Ajanvaraus yksityishenkilöille onnistuu sähköisesti ajanvarauskalenterin kautta, jossa voit valita haluatko tavata kasvotusten vai etäyhteydellä. Maksu onnistuu käynnin päätteeksi pankkikortilla, etäyhteyksissä laskutuksella. Jos sinulla on itsellesi vakuutus, kannattaa tarkistaa kattaako se myös psykologikäynnit. Voit joko hakea itse vakuutusyhtiöltäsi korvaukset sähköpostiisi tullutta maksukuittia vastaan tai voimme laskuttaa käynnit suoraan vakuutusyhtiöltäsi.

Hinnasto

Yksilötapaaminen 60min 97,00€

Yksilötapaaminen 90min 140,00€

Paritapaaminen 60min 110,00€

Paritapaaminen 90min 160,00€

Perhetapaaminen 90min 180,00€

Psykologin tutkimukset

Näkymässä onnistuu myös lasten ja nuorten tutkimukset. Laadukas tutkimus vaatii perusteellisen tiedonkeruun lapsen ja nuoren pääasiallisista elinympäristöistä sekä turvallisen vuorovaikutussuhteen tutkittavan ja tutkimusta tekevän psykologin välillä. Tämän vuoksi Näkymässä lasten ja nuorten tutkimukseen kuuluu aina huoltajien haastattelu mm. kodin asioista ja lapsen aiemmasta kehityshistoriasta. Tarvittaessa varataan myös tutkimustehtäviä edeltävä turvallisen vuorovaikutussuhteen muodostamiseen tähtäävä lapsen oma tapaaminen. Yhteistyötä voidaan tehdä esim. päivähoidon, esiopetuksen ja koulun kanssa. Erikseen voidaan sopia arjen tilanteiden havainnoinnista sekä yhteistyötahojen konsultaatiosta. Näkymässä pidetään ensisijaisen tärkeänä, että lapset, nuoret, huoltajat ja tarvittavat yhteistyötahot tulevat kuulluksi, ja että tutkimustulokset käydään ymmärrettävästi läpi. Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen yhteenveto, joka postitetaan huoltajille.

Hinnasto määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan. Jos toivot lisätietoa Näkymän psykologisista tutkimuksista, ota yhteyttä!

Psykologipalvelu Näkymä tarjoaa keskustelutukea erilaisissa elämäntilanteissa niin aikuisille, nuorille kuin lapsille. Lähtökohtana on utelias kuuntelu rauhallisessa, lämpimässä ilmapiirissä ja erilaisten näkökulmien tarkastelu yhteistyössä asiakkaan kanssa. Joskus yhteistyöhön lähteminen vaatii vetoapua, jolloin voidaan hyödyntää esimerkiksi haastattelua tai pieniä tehtäviä ja harjoitteita, lasten kanssa leikkiä. Lähtökohtana Näkymässä pidetään kuitenkin aina asiakkaan toiveita ja tarpeita. Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi lähtökohdat Näkymään hakeutumiselle sekä toiveet ja edellytykset työskentelylle. Lisätapaamisista sovitaan tilanteen mukaan.

Psykologipalvelu Näkymä Psykologin palvelut meriheinä

Lasten ja nuorten keskustelutuen laadukkaaseen toteuttamiseen liittyy monia huomioitavia seikkoja. Näkymässä lasten ja nuorten oman kokemusmaailman ymmärtäminen on lähtökohtana toimivalle yhteistyösuhteelle. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää vanhempien läsnäolo usein on etenkin yhteistyöpolun alussa. Myös nuorten kohdalla vanhempien merkitys on lähes poikkeuksetta suuri ja tilanteen mukaan pyritään löytämään nuorelle sopiva tapa pitää vanhemmat mukana työskentelyssä.

Ajanvaraus yksityishenkilöille onnistuu sähköisesti ajanvarauskalenterin kautta, jossa voit valita haluatko tavata kasvotusten vai etäyhteydellä. Maksu onnistuu käynnin päätteeksi pankkikortilla, etäyhteyksissä laskutuksella. Jos sinulla on itsellesi vakuutus, kannattaa tarkistaa kattaako se myös psykologikäynnit. Voit joko hakea itse vakuutusyhtiöltäsi korvaukset sähköpostiisi tullutta maksukuittia vastaan tai voimme laskuttaa käynnit suoraan vakuutusyhtiöltäsi.

Hinnasto

Yksilötapaaminen 60min 97,00€

Yksilötapaaminen 90min 140,00€

Paritapaaminen 60min 110,00€

Paritapaaminen 90min 160,00€

Perhetapaaminen 90min 180,00€

Psykologin tutkimukset

Näkymässä onnistuu myös lasten ja nuorten tutkimukset. Laadukas tutkimus vaatii perusteellisen tiedonkeruun lapsen ja nuoren pääasiallisista elinympäristöistä sekä turvallisen vuorovaikutussuhteen tutkittavan ja tutkimusta tekevän psykologin välillä. Tämän vuoksi Näkymässä lasten ja nuorten tutkimukseen kuuluu aina huoltajien haastattelu mm. kodin asioista ja lapsen aiemmasta kehityshistoriasta. Tarvittaessa varataan myös tutkimustehtäviä edeltävä turvallisen vuorovaikutussuhteen muodostamiseen tähtäävä lapsen oma tapaaminen. Yhteistyötä voidaan tehdä esim. päivähoidon, esiopetuksen ja koulun kanssa. Erikseen voidaan sopia arjen tilanteiden havainnoinnista sekä yhteistyötahojen konsultaatiosta. Näkymässä pidetään ensisijaisen tärkeänä, että lapset, nuoret, huoltajat ja tarvittavat yhteistyötahot tulevat kuulluksi, ja että tutkimustulokset käydään ymmärrettävästi läpi. Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen yhteenveto, joka postitetaan huoltajille.

Hinnasto määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan. Jos toivot lisätietoa Näkymän psykologisista tutkimuksista, ota yhteyttä!